WebCam Motion Detector 2.2

WebCam Motion Detector 2.2

InternetSafetySoftware.com – 17,1MB – Shareware – Windows
Use your webcam as a motion detector at home or work.

Tổng quan

WebCam Motion Detector là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi InternetSafetySoftware.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WebCam Motion Detector là 2.4, phát hành vào ngày 27/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.4, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

WebCam Motion Detector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 17,1MB.

WebCam Motion Detector Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WebCam Motion Detector!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có WebCam Motion Detector cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
InternetSafetySoftware.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản